Om os

SUSTAINABILITYNOW er en del af INSIGHTLEADERSHIP. Vi støtter ledere og medarbejdere i udviklingen af bæredygtige processer i offentlige og private virksomheder, for at skabe yderlig økonomisk bæredygtig vækst og et mere bærdygtigt miljø. Vi kommer med nye perspektiver og mulige ideer, og sammen med jer kommer frem til løsninger der passer for jer. Processen sker gennem brainstorming, rådgivning og kreative workshopforløb. Den bæredygtige fremtid er baseret på at vi går nye veje, og tænker tanker der endnu ikke er tænkt!

Vi har 25 års konsulent erfaring fra Change Management projekter, og med optimering af processer.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan hjælpe jer med at få genskabt en sund økonomi, hvis den er blevet udfordret i forbindelse med Covid-19. På denne baggrund kan vi støtte jer med videreudviklingen jeres forretning i en mere bæredygtig retning, og skabe forøget værdi.

SUSTAINABILITYNOWs vision er at bidrage til at udvikle bæredygtige processer hvor ressourcerne bliver udnyttet til at skabe bæredygtige vækst for vores kommende generationer.  

Mød holdet her

Jens Christian Aagenæs
Jens Christian Aagenæs

JENS CHRISTIAN AAGENÆS, CEO
Sustainability Advisor & Coach, Professional ICF Certified Coach, PCC

Jens Christian´s primære fokus er udvikling af bæredygtige processer i virksomheder, hvor fokus er at skabe en sund bundlinje & bæredygtighed. Han inspirerer ledere og medarbejdere til at tænke bæredygtighed ind i alle processer, ved at udvikle et mere bæredygtigt mindset i organisationen. Udgangspunktet er de 17 verdensmål.

Jens Christian har over 25 års international erfaring med udvikling og implementering af Change Management processer for større og mindre virksomheder der har haft behov for optimering af vitale processer. Hans speciale ligger indenfor udvikling og facilitering af Change Management træningsprogrammer for ledere, som har inkluderet flere tusinde ledere i forskellige lande. Målsætningen har været at skabe bedre ledelse og lønsomhed og et sundere arbejdsmiljø. Han har 2 ICF Business Coach uddannelser bag sig, og har coachet flere hundrede ledere i forhold til udfordringer de har haft i forbindelse med forandringsprocesserne.

Jens Christians´ s store erfaring med forandringsledelse har givet ham indsigt i hvad der kræves for at skabe succesfyldte forandringer.

I vil få en kreativ facilitator der kan hjælpe jer med at se nye perspektiver og muligheder. 

I vil opleve en engageret leder og mentor i forhold til gennemførelsen af jeres bæredygtige proces.       

Henrik Larsen

HENRIK LARSEN
Sustainability Advisor & Coach, Prince2, Lean, INSEAD

Henrik har over 25 års international erfaring med udvikling og implementering af Change Management processer for større og mindre virksomheder, samt udvikling af digitale strategier.

Målet har altid været, at forbedre lønsomhed og indtjening gennem involvering af interessenter og samtidig reducere unødige arbejdsgange. Han har en række lederuddannelser bag sig, og har arbejdet med uddannelse og understøttelse af medarbejdere og ledere gennem workshops og coaching forløb. Således skabes der også bedre gennemsigtighed og dermed et højere forståelsesniveau for deltagerne.

I dag er hans primære opgave at sikre bæredygtige processer i virksomheder, hvor der er fokus på både indtjening og bæredygtighed, samt med fokus på digitalisering af forretningsprocesser, at skabe mulighed for disruption af hele eller dele af forretningsområdet. Gennem afholdelse af workshops og inspiration fra forskellige brancher, opnår Henrik at bibringe deltagerne bedre indsigt i de muligheder, der ligger i en højere anvendelse af bæredygtige løsninger.

Henrik’s mangeårige erfaring fra en lang række brancher giver indblik og ofte opnås en mere holistisk løsning indenfor projektets rammer.

I får en dygtig og medlevende facilitator, som kan hjælpe jer videre gennem indsigt og forståelse, og som evner at fastholde fokus på opgaven gennem længere forløb.


INSIGHTLEADERSHIP’s Internationale Partner

Vi er stolte af at præsentere PeopleDynamic Learning Group INC. Fra Canada og deres to flagskibsprogrammer, “The Business Coaching Advantage Certification Program ™” og “Coaching Advantage for Leaders ™” -programmet ” i Skandinavien.

Vi er også stolte over at repræsentere en organisation inden for coaching og kommunikation på et så avanceret niveau som PDLG, der har været en frontfigur inden for forskningen inden for Coaching og ledelse i mere end 20 år.

Hvad kan PDLG tilbyde?

PDLG´s programmer støtter udviklingen af ​​en mere bæredygtig tilgang til ledelse og kommunikation, og skaber varige adfærds ændringer hos kursisterne som deltager. Man får en ny tilgang til sin lederrolle, meget mere involverende, som har en direkte positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og de konkrete økonomiske resultater.

Designerne og lederne af disse to programmer, Melinda Sinclair og Dorothy Greenaway, og Maggie DiStasi, er internationalt anerkendte eksperter inden for Business Coaching, Coaching Training og Leadership Development.

De er kendt for deres fantastiske evner til at skabe dynamiske læringsoplevelser og skabe et samarbejdende læringsmiljø, også i det virtuelle univers, hvor man er inspireret til at blive udfordret og vokse.

PDLG har leveret Business Coaching uddannelser internationalt siden 2014, dels fysiske forløb og rene virtuelle forløb. Du vil opleve det inspirerende ved at de samler internationale deltagere fra hele verden i deres virtuelle grupper, og skaber et helt unikt læringsrum.

Comments are closed.