Længsel efter frihed

Vi lever i en tid hvor vi lever på bekostning af vores naturlige behov, hvor vi er indelukket og isoleret, fordi det bliver vi nødt til, omstændighederne tvinger os til det. Men det er naturstridigt at isolere sig så meget, at vi ikke kan få dækket mange naturlige behov vi…

Læs mere

Velkommen 2021!

Lad os tage imod 2021 med en indstilling der bygger på Resiliens – evnen til at være modstandsdygtig og livskraftig. Når et system er resilient, kan det modstå pludselige forandringer og chok, og det kan hurtigt komme sig igen efter en krise. Dvs. at det har styrken til at tage…

Læs mere

Samfundssind i praksis!

Vi må vise menneskelig omtanke og passe på vores eget og hinandens psykiske helbred! Dette er ikke kritik af nødvendige restriktioner, tvært i mod, men det handler om hvad kan vi gøre i forhold til de mange, mange mennesker som lider og bliver psykisk syge af at være en del…

Læs mere

Kreativ proces udvikling

Kreativitet er afgørende for at kunne skabe den nye morgendag. Vi skal turde at tænke radikale løsninger, det er tanke energien som skaber resultaterne. Vi skal turde fejle, og lære af de fejl vi laver. Vi må ikke frygte at tænke for radikalt, det er i den kreative proces vi…

Læs mere

There is a new Dawn!

Vi skal ikke bygge vores nye fremtid ved at kopiere fortiden, men stole på vores evne til at revolutionere vores måde at leve og arbejde på. Det er nu vi skal samle al vores energi for at skabe en bedre fremtid! Hvad er nødvendigt for at skabe den ny morgendag?…

Læs mere

Hvad er bæredygtighed

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på.Ordet bæredygtig bliver ofte brugt, når man taler om at passe på jorden. Bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog…

Læs mere