Bæredygtig Ledelse – fremtidens ledelse

“Selvfølgelig kan vi ikke fortsætte som hidtil i en verden med snart otte milliarder mennesker og med teknologier, kemikalier, processer og andet, der er i stand til negativt at påvirke alt levende på jorden på måder, med styrker og i et omfang, der aldrig er set magen til. Selvfølgelig kan vi mennesker ikke blive ved med at tillade os at handle på disse måder og i dette omfang.

Der er behov for business as un-usual. Bæredygtig ledelse bliver på denne måde en sammenfatning af dette usædvanlige eller disse omvæltninger, som vi er på vej ind i. For ti år siden sagde man: Bæredygtighed er nice to have, men ikke need to have. Underforstået: Lad os komme videre med business as usual. Kortsigtet økonomisk vækst.” Steen Hildebrandt, professor og forfatter.

Vi skal have en bedre forståelse for hvad der kendetegner bæredygtig vækst, og hvad der ledelsesmæssig skal til for at skabe den.

Målgruppe

Ledere, projektledere, procesledere, der er klar til at starte udviklingen af bæredygtige løsninger, og som er klar over at fremdriften afhænger af hvorledes man leder processen. 

Indhold

  • Definere hvad vækst er, set fra et bærdygtigt perspektiv
  • Hvilken type ledelse kræves, og hvordan udmønter den sig i praksis? 
  • Hvad er det for et mindset der kræves for at skabe bæredygtige løsninger?
  • Hvordan kommer dette mindset til udtryk i praksis? 
  • Bæredygtig vækst
  • Udvikling af bæredygtige mål
  • Magt i en bæredygtig kontekst

Udbytte

  • At du får en større forståelse af hvad bæredygtig vækst er, og hvilken type ledelse der kræves for at skabe den. 

Praktisk information

Dato:

Der er ingen kommende begivenheder.


Virtuelt:

Pris – 6500 kr. excl. moms per. person
Tilmeldingsfrist –
Afmeldingsfrist –

Facilitator

Jens Christian Aagenæs

Tilmeld dig her

Comments are closed.