Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på.

Ordet bæredygtig bliver ofte brugt, når man taler om at passe på jorden. Bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog den.
De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for jorden. Konsekvenser, som man måske ikke kan se i dag, men som kan have betydning langt ind i fremtiden.
Bæredygtighed handler derfor om alle de ting, vi gør i vores hverdag. Om vi køber mange eller få ting. Sorterer vores affald eller ej. Om vi cykler eller kører i bil. Om alle de små ting vi gør, som sætter et fodaftryk på jorden.

Hos SUSTAINABILITYNOW handler bæredygtighed også om hvordan vi selv forholder os til verden, hvilket mindset vi har til os selv og andre, hvordan vi tænker. Det er resultatet af vores mindset som har skabt verden som den er i dag. Det er vores nye mindset som skal forandre den.

I vores arbejde med at støtte udvikling af bæredygtige virksomheder, arbejder vi både med processerne i organisationen og menneskerne.

Bæredygtighed i procesudvikling

En bæredygtig udvikling kræver, at verden arbejder sammen. De nye verdensmål er verdens fælles plan for, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling i verden. Officielt hedder de “verdensmål for bæredygtig udvikling”. De udfordringer, som verdensmålene skal løse, er komplekse og skal angribes fra flere vinkler. Verdensmålene bygger derfor på en bred forståelse af bæredygtighed. De handler både om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Alle mennesker på jorden, og deres måde at leve på, er en del af jordens samlede kredsløb. Når man taler om bæredygtighed, miljø og forurening, er der ikke nogen landegrænser – det er en global dagsorden.  Det er derfor en opgave, alle lande og alle mennesker på jorden må stå sammen om at løse.

Vores bud på dette kan du blandt andet læse om her

Comments are closed.