Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed handler om hvordan vi skal passe på jorden, så den ikke tager mere skade af den måde vi lever på, men tvært imod, at vores måde at leve på, får jorden til at blomstre igen.  

Vi sidder i dag med en indsigt om at trods kæmpestore investeringer indenfor forskning i udvikling af bæredygtige løsninger, er vi kun lige startet. Dommedagstruslerne fra i går er blevet til virkelighed. Miljøkatastroferne, hedebølgerne, oversvømmelser, og isen som smelter i bjergene, vælter ned over os. Og det bliver kun værre. Man siger at bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som da vi overtog den. Nej! Hvis det var målet, så ville det da betyde at vi kun giver jorden tilbage til vore børn i den tilstand vi selv overtog den! Så har vi ikke flyttet os! Vi må være mere fremsynede!

De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for jorden. Konsekvenser, som man måske ikke kan se i dag, men som kan have betydning langt ind i fremtiden.
Bæredygtighed handler derfor om alle de ting, vi gør i vores hverdag. Om vi køber mange eller få ting. Sorterer vores affald eller ej. Om vi cykler eller kører i bil. Om alle de små ting vi gør, som sætter et fodaftryk på jorden.

Hos SUSTAINABILITYNOW handler bæredygtighed også om hvordan vi selv forholder os til verden, hvilket mindset vi har til os selv og andre, hvordan vi tænker. Det er resultatet af vores mindset som har skabt verden som den er i dag. Verden ændrer sig ikke, hvis vi ikke ændrer vores mindset. Det er vores nye tilgang som skal forandre verden.

Bæredygtighed i procesudvikling

En bæredygtig udvikling kræver, at verden arbejder sammen. De nye verdensmål er verdens fælles plan for, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling i verden. Officielt hedder de “verdensmål for bæredygtig udvikling”. De udfordringer, som verdensmålene skal løse, er komplekse og skal angribes fra flere vinkler. Verdensmålene bygger derfor på en bred forståelse af bæredygtighed. De handler både om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Alle mennesker på jorden, og deres måde at leve på, er en del af jordens samlede kredsløb. Når man taler om bæredygtighed, miljø og forurening, er der ikke nogen landegrænser – det er en global dagsorden.  Det er derfor en opgave, alle lande og alle mennesker på jorden må stå sammen om at løse.

Comments are closed.