Green & Lean

I dette forløb vil vi gennemgå værdien af lean som et vigtigt værktøj til at finde mulige potentialer for optimering og besparelser, og vigtigheden af professionel ledelse og involvering af medarbejdere for at skabe bæredygtig resultater. Vi vil arbejde i mindre grupper med forskellige konkrete cases fra virksomheden.

SUSTAINABILITYNOW tager udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, når vi taler om udvikling af bæredygtige processer. Sammen med virksomheden, kommer vi frem til hvilke mål som er relevante at arbejde med, og hvilke processer der kunne være aktuelle at tage fat på i forbindelse med de udvalgte mål, og udvikle disse til at blive mere bæredygtige og rentable.

Efter aftale med ledelsen, gennemfører og implementerer vi de aftalte forbedringer og støtter op om de adfærdsmæssige forandringer, som måtte ønskes i forhold hertil. Herunder coaching, projektledelse, uddannelse m.v. i et nærmere defineret forløb.

Comments are closed.