Bæredygtig ledelse

Bæredygtig vækst har vi opnået den dag vi har vendt udviklingen på vor klode fra at dræne og udtømme vores ressourcer, til at have forstået hvordan vi udnytter ressourcerne til at skabe den bæredygtige vækst.  For at dette kan ske, kræves der et ændret mindset!  Det handler om ledelse, og det handler om ledelse af os selv! Vi skal lede sammen, vi har alle et lederansvar!

We’re all leaders in one situation or another, because if we influence, if we persuade, if we get people to change what they’re doing or send them in a certain direction, that is leadership. It’s the essence of what a leader does.” –from The Executive Edge: An Insider’s Guide to Outstanding Leadership- Daniel Goalman

Hvad er bæredygtig vækst?

Bæredygtig vækst har den overordnet målsætning at skabe forudsætningerne for at vores klode udvikler sig til at være bæredygtig i al fremtid. 

Hvad er bæredygtig ledelse?

 • Bæredygtig ledelse handler om at lede processer i en retning der skaber bæredygtighed i al fremtid.
 • Bæredygtig ledelse handler om få organisationens opmærksomhed rettet mod at nå de overordnede mål.
 • Bæredygtig ledelse handler om at være kreative og lede forandringer og innovation der skaber bæredygtige løsninger. At tænke tanker der endnu ikke er tænkt!
 • Bæredygtig ledelse handler om at prioritere at medarbejderne lever et bæredygtigt liv.
 • Bæredygtig forandring er vigtig, fordi den er knyttet til forandring, som i sig selv rummer muligheden for øget værdiskabelse gennem udvikling, forbedring, fornyelse, innovation, kompetence opbygning og udvikling af evnen til at lære. (Søren Brandi, Forandringens vaner)

Vigtige spørgsmål vi skal stille os selv, som ledere af bæredygtige processer!

 • Hvordan skaber vi en virksomhed, som er i stand til kontinuerlig at udvikle sig bæredygtigt?
 • Hvordan sikrer vi, at virksomheden udfolder sit fulde potentiale
 • Hvordan sikrer vi at virksomheden til stadighed bliver stærkere
 • Hvordan sikrer vi en god, langsigtet forretning?

Forandring må altid have et overordnet formål, nemlig at bidrage til økonomisk og organisatorisk bæredygtighed. Det er dette sigte der gør forandringer meningsfulde – for virksomheden og organisationens medarbejdere. Forandringer giver kun mening, for så vidt den er holdbar og bidrager til holdbare forretninger. (Søren Brandi, Forandringens vaner)

Udviklingsproces af bæredygtig ledelse 

 1. En workshop hvor lederne arbejder videre med de overordnede formål som ledelsen har udarbejdet, og hvad det betyder for dem, og deres måde at lede på.
 2. Workshop i ” Bæredygtig ledelse”
 3. Individuel Coaching af lederne i forbindelse med udvikling af bæredygtig ledelse.
 • Ledere som forstår vigtigheden af en ny tilgang til ledelse for at kunne skabe bæredygtige resultater .
 • At ledere og medarbejdere arbejder sammen mod et fælles bæredygtigt mål.

Hvad vil organisationen få ud af processen?

Comments are closed.